KEDVENC BLOGOK

Vakáció
Idén teljesen betelt a pohár. Mindenféle szempontból. Sok volt a munka, sok volt a kutya, sok..
Agility
Szóval járunk agilityzni rendszeresen. Amit nem csak én, de Donnie is nagyon szeret. Vasárnap..
Mostanában történtek
Az utóbbi időben sajnos Almára nagyon rájárt a rúd. Ő soha nem..
Mákkal díjátadón jártunk!
Hatalmas megtiszteltetés ért a napokban! Példakép Díjat vehettem át a Nemzeti Színházban...


     
Felhasználási Feltételek
A  videokedvenc.hu weboldal használatával, az oldalról tartalmak letöltésével vagy az oldal bármely elemének online elhelyezésével kapcsolatos minden tevékenységet a jelen Felhasználási Feltételek szabályoznak.
A Videoklinika.hu Kft. mint a videokedvenc.hu weboldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja a jelen feltételek megváltoztatásának kizárólagos jogát. A feltételek esetleges megváltozásának követése ugyanakkor a felhasználó kizárólagos felelőssége.
 I.         A Videoklinika.hu Kft. nem vállal semmiféle garanciát az oldal vagy az ahhoz kapcsolódó linkek tartalmáért, különösen ideértve a minőséggel, felhasználhatósággal, pontossággal és jogtisztasággal kapcsolatos garanciavállalást.
II.        A Videokedvenc.hu oldal olyan állategészségügyi híreket és információkat tartalmaz, amelyek kizárólag általános tájékoztatási célúak. A Videokedvenc.hu oldal professzionális egészségügyi szakemberek és a felhasználók mindennapi igényeinek megfelelően készült.
III.      Az oldalon található anyagok nem jelentenek olyan állatorvosi tanácsokat, amelyek az állatorvosi rendelés keretei között igénybe vehető gyógykezeléseket feleslegessé teszik vagy helyettesítik. A Videoklinika.hu Kft kifejezetten felhívja valamennyi felhasználó figyelmét arra, hogy állategészségügyi ellátás elsődlegesen kvalifikált állatorvosi személyzettől szerezhető be. Weboldalunknak nem célja a hagyományos diagnosztikai vagy terápiás eljárások alkalmazhatóságának megkérdőjelezése, az oldalunkon elérhető állatgyógyászati információkat minden felhasználó saját felelősségére használhatja fel.
E körben kifejezetten rögzítjük, hogy bármely a Weboldalon bemutatott és/vagy reklámozott gyógyszerkészítmény/gyógyhatású készítmény/táplálékkiegészítő felhasználása előtt kifejezetten javasolt, hogy állatorvosával konzultáljon az esetleges következményekről. Ezen előzetes konzultáció elmulasztásának esetleges következményeiért a Videoklinika.hu Kft. mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja.
IV.      Bármely harmadik személy által a weboldal fórumán közölt vélemény nem azonos a Videoklinika.hu Kft. véleményével. Bármely referenciára, termékre, vagy publikációra való hivatkozás nem jelenti egyben az adott hivatkozással történő egyetértésünket is.
V.        A Videoklinika.hu Kft. nem vállal felelősséget az esetlegesen a weboldalon hibásan vagy tévesen megjelenő információkért. A Videoklinika.hu Kft. hasonlóképpen nem vállal felelősséget az oldal meghibásodásának vagy működési zavarainak következményeiért.
VI.      A Videoklinika.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, melyek külső weboldalakra mutatnak. A Videoklinika.hu Kft. semmilyen esetben nem vállal felelősséget az ezeken a külső weboldalakon található tartalmakért, azok pontosságáért vagy az ezeken található véleményekért. Ezek a weboldalak társaságunk által nem ellenőrzöttek sem a pontosság, sem a teljesség tekintetében. Az ilyen weboldalakra történő átlinkelés lehetősége nem jelenti azt, hogy a Videoklinika.hu Kft. egyetért az ezen weboldalakon fellelhető tartalmakkal. Amennyiben weboldalunkról ilyen harmadik, külső weboldalra lép át a felhasználó, azt kizárólag saját kockázatára teszi.
VII.     Az videokedvenc.hu weboldalon található tartalmak pontossága tekintetében garanciát vagy szavatosságot a Videoklinika.hu Kft. nem vállal. Mindezekre tekintettel kifejezetten kizárjuk felelősségünket minden jogszabály vagy más jogforrás által nem rögzített szavatosság vagy garanciavállalás tekintetében, vagy bármely közvetlen vagy közvetett kárért, amely a felhasználónál a weboldal használatával összefüggésben, vagy a weboldalhoz kapcsolódó (linkelt) más weboldallal összefüggésben keletkezett kárért, ideértve különösen de nem kizárólagosan a vagyoni és nem vagyoni kárt, elmaradt nyereséget, elmaradt megtakarítást, adatvesztést, jóhírnév sérelmét vagy bármely típusú romlást.
VIII.   Valamennyi, a weboldalunkon fellelhető szellemi alkotás kizárólagos felhasználási joga a Videoklinika.hu Kft-t illeti.
IX.      A videokedvenc.hu oldalon fellelhető tartalmak más weboldalakon történő reprodukciója:
Valamennyi, a videokedvenc.hu weboldalon elhelyezett hír, információ a Videoklinika.hu Kft. tulajdonát képezi, átvétel esetén az eredeti forrás megjelölésével. A videokedvenc.hu oldalon fellelhető állategészségügyi hírekből más weboldalakon a következők használhatók fel:
-             a cikk headline-ja,
-             egy aktív link, amely az oldalunkon elhelyezett teljes cikkre mutat,
-             rövid leírása a cikk tartalmának az általunk közreadott formában,
-             az első két bekezdése a cikk első felének, amennyiben a cikk négy bekezdésnél hosszabb.
A Videoklinika.hu Kft. kiköti ugyanakkor, hogy
1.                  Nem helyezhető el az oldalunkon fellelhető cikk teljes egészében előzetes hozzájárulásunk nélkül harmadik weboldalon.
2.                  Logónk használata harmadik weboldalon nem engedélyezett előzetes hozzájárulásunk nélkül.
3.                  Nem hozható létre olyan link vagy weboldal, amely a Videoklinika.hu Kft-vel vagy a videoklinika.hu weboldallal fennálló - a valóságban nem létező - kapcsolat létezésének látszatát kelti.
4.                  Harmadik személy nem keltheti azt a látszatot, hogy az általa működtetett weboldal a videokedven.hu oldal támogatásával vagy jóváhagyásával jött létre, ilyen támogatás vagy jóváhagyás hiányában.
Oldalaink tartalma nem helyezhető el olyan külső weboldalakon, amelyek
-              jogosulatlan tevékenységet promotálnak, valósítanak meg vagy ilyen tevékenységre ösztönöznek,
-              rasszizmussal, terrorizmussal vagy bármiféle diszkriminációval kapcsolatos tevékenységet promotálnak, valósítanak meg vagy ilyenre ösztönöznek,
-              félrevezetőek, indokolatlan erőszakot vagy pornográf tartalmakat tartalmaznak,
-              bármely harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat sértik.
X.        A videokedvenc.hu oldal a híreket, cikkeket és tartalmat ingyenesen teszi hozzáférhetővé és nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely harmadik személy az oldalain fellelhető ezen tartalmakat bármilyen módon ellenérték fejében értékesítse.
XI.      A Videoklinika.hu Kft. fenntartja azt a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse az oldalain található információkhoz történő hozzáférést bármikor, minden következmény nélkül. A felhasználó egyetért azzal, hogy bármilyen, a videokedvenc.hu oldalairól letöltött tartalmat saját weboldaláról a Videoklinika.hu Kft. felszólítására azonnal eltávolít.
XII.   A videokedvenc.hu oldalon fellelhető valamennyi fotó-, illetőleg filmfelvétel a Videoklinika.hu Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. A videokedvenc.hu oldalon található felvételek további felhasználása kizárólag a Videoklinika.hu Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulásával történhet.
XIII.   A Videoklinika.hu Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, a videokedvenc.hu oldalon megjelent vagy látható eszköz, berendezés, készülék harmadik személyek által történő használatának eredményeként bekövetkező károkért.
 Valamennyi fenti feltétel önállóan is érvényes és a többi feltételtől függetlenül kötelező erejű. A jelen Felhasználási Feltételek a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kerültek meghatározásra. Valamennyi, jelen Felhasználási Feltételek-kel kapcsolatos jogvita eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.
 Budapest, 2012. január 17.
 
VIDEOKLINIKA.HU  Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg. 01-09-905486
H-1035 Budapest, Vihar u. 18.
Telefon: (+361) 336-0955
e-mail: info@videokedvenc.hu